NASZE SPECJALIZACJE / Prawo bankowe

Prowadzimy spory sądowe powstałe na wyniku realizacji umów zawartych z instytucjami finansowymi, wspierając tym samym konsumentów będących słabszą stroną w porównaniu z przedsiębiorcą będącym profesjonalistą. Kancelaria wspiera i reprezentuje Frankowiczów, oferując im kompleksową obsługę prawną.

Dominującą specjalizacją Kancelarii jest świadczenie pomocy konsumentom, w sprawach z zakresu prawa bankowego, w tym ustawy o kredycie konsumenckim. Oferujemy pomoc prawną kredytobiorcom, którzy zawarli umowy kredytu hipotecznego indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej (CHF, EUR, USD), a także pomoc osobom, którym bank już wypowiedział umowę kredytową. Reprezentujemy również naszych Klientów w sporach z bankami w zakresie dochodzenia zwrotu składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW). Ponadto prowadzimy sprawy sądowe konsumentów w przedmiocie zwrotu części prowizji od kredytów konsumenckich spłaconych przed terminem, jak też oferujemy wsparcie obligatariuszom GetBack.

Kancelaria skupia się przede wszystkim na prowadzeniu sporów sądowych z bankami, domagając się w imieniu Frankowiczów unieważnienia kredytów frankowych. Reprezentując naszych Klientów uzyskaliśmy już korzystne rozstrzygnięcia zarówno w sądach pierwszej instancji, jak i drugiej, dzięki czemu prawomocnie zostały unieważnione już liczne umowy frankowe. Dodatkowo posiadamy także doświadczenie w prowadzeniu spraw CHF przed Sądem Najwyższym.

Sprawy sądowe prowadzimy przede wszystkim tak, żeby trwały one jak najkrócej oraz, żeby Klienci Kancelarii mogli już od początku odczuć ulgę, dzięki zawieszeniu obowiązku dalszej spłaty rat kredytu. Możemy pochwalić się licznymi wyrokami uzyskanymi po zaledwie kilku miesiącach od złożenia pozwu, które zostały wydane po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy, a nawet w ogóle bez rozprawy. Posiadamy na swoim koncie także wyroki wydane przez sądy na posiedzeniach niejawnych. Kancelaria coraz powszechniej uzyskuje także zabezpieczenia na czas trwania postępowania, dzięki czemu raty kredytów frankowych są zawieszone i Klienci nie muszą już martwić się rosnącym kursem czy wzrastającym oprocentowaniem kredytów CHF.

Działania podejmowane przez Kancelarię pozwalają Klientom ze spokojem oczekiwać na pozytywne dla nich rozstrzygnięcie, jakim jest unieważnienie całej umowy kredytu frankowego, a także wykreślenie hipoteki, jaką bank ustanowił celem zabezpieczenia spłaty kredytu. Powierzając Kancelarii prowadzenie sprawy kredytu frankowego, mogą być Państwo pewni, że sprawa sądowa zostanie poprowadzona sprawnie i skutecznie, a także przy Państwa minimalnym udziale, co doprowadzi do definitywnego uwolnienia się od nieuczciwego kredytu frankowego.

Zakres usług obejmuje:

 • oszacowanie skutków finansowych unieważnienia umowy kredytu frankowego, a także nadpłat uiszczonych nienależnie na rzecz banku w sprawach kredytów frankowych
 • przerwanie biegu przedawnienia ustalonych roszczeń
 • złożenie reklamacji w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
 • prowadzenie postępowań interwencyjnych przed Rzecznikiem Finansowym
 • wezwanie banku do zapłaty ustalonej należności
 • reprezentację Klientów w negocjacjach ugodowych
 • sporządzenie pozwu i reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych
 • windykację należności i dochodzenie odszkodowań
 • analizę umów i regulaminów świadczenia usług pod kątem ochrony praw konsumenta (klauzul abuzywnych) oraz wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • pomoc prawną konsumentom w dochodzeniu zwrotu części prowizji od kredytów,
 • wsparcie w usuwaniu danych Klientów z bankowych rejestrów (np. BIK) i analizę problematyki udostępniania i wykorzystywania danych osobowych przez instytucje finansowe
 • udzielanie porad prawnych w celu zabezpieczenia bieżących interesów obligatariuszy
 • reprezentowanie obligatariuszy w toku postępowań sądowych przed instytucjami dystrybuującymi obligacje po stwierdzeniu, że w konkretnej sprawie istnieją podstawy do wytoczenia takiego powództwa

 

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa