NASZE SPECJALIZACJE / Postępowanie sądowe

Procesy sądowe, to również jedna z kluczowych specjalizacji Kancelarii. Adwokat Dominika Peżyńska reprezentuje Klientów w sporach wynikłych głównie na gruncie prawa cywilnego i gospodarczego.

Nasza praktyka w zakresie specjalizacji sądowej obejmują m.in.:

  • przygotowanie szczegółowych strategii prowadzenia sporu sądowego

  • pomoc prawną w zakresie gromadzenia i zabezpieczania dowodów

  • przygotowywanie zarówno pism przedprocesowych, jak i procesowych w toku sprawy

  • doradztwo i reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym

  • doradztwo i reprezentowanie Klientów w zakresie rozwiązywania sporów w trybie pozasądowym (mediacja, wsparcie w zakresie negocjowania i zawierania ugód)

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa