Kontakt

  KANCELARIA ADWOKACKA DOMINIKA PEŻYŃSKA

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelaria Adwokacka Dominika Peżyńska w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest Kancelaria Adwokacka Dominika Peżyńska ul. Giełdowa 4D lok. 4, 01-211 Warszawa, posiadająca NIP: 8491474176, REGON: 365819243

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy kancelaria@pezynska.pl

  KANCELARIA ADWOKACKA
  DOMINIKA PEŻYŃSKA

  Adres:
  ul. Giełdowa 4D/4
  Adres
  01–211 Warszawa